Witamy na stronie DEIGE Sp. z o. o.

Od 2013 roku realizujemy kompleksowe usługi projektowania i FIT-OUT powierzchni biurowych oraz komercyjnych.

Specjalizujemy się w wyposażaniu i aranżowaniu przestrzeni komercyjnych. Jakość usług świadczonych przez nas, znajomość rynku nieruchomości, a także stosowane przez nas rozwiązania pozwalają na osiągnięcie efektu spełniającego oczekiwania naszych najbardziej wymagających Klientów.

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą CAPEXUS w celu świadczenia usług Klientom prowadzącym swoje inwestycje w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

Nasza firma dba o Klientów, ich projekty, a także o środowisko, w którym żyjemy.

Zobacz nasze portfolio

Referencje
Taylor Wessing
Societe Generale
PayPal
Panattoni
OmniOffice
Nykredit
BZWBK
O nas
Strzałka w dół

Nasza wizja

Każdą realizację traktujemy jako wyjątkową i wymagającą zrozumienia potrzeb Klienta. Nasza firma uzależnia odniesienie sukcesu od wieloletniego rozwoju i dlatego też wierzymy, że każda udana realizacja, a więc zadowolony Klient, jest najlepszą rekomendacją. Dzięki silnemu finansowemu i personalnemu zapleczu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom konkurencyjną ofertę cenową przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Podczas każdej realizacji naszym celem jest spełnienie, a nawet pozytywne przekroczenie oczekiwań Klienta. Wiemy, że właściwa aranżacja powierzchni to nie tylko wykonanie prac budowlanych, czy dostawa wyposażenia, ale również dostarczenie informacji, które pozwolą Klientowi na podjęcie decyzji co do funkcjonalności przestrzeni, dalszego rozwoju jego firmy, a także uszczegółowienia umowy najmu.

Design i FIT-OUT nie muszą oznaczać wysokich kosztów

Jesteśmy po to, aby znaleźć kompromisowe rozwiązania, które spełnią oczekiwania Klienta. Stawiamy sobie za zadanie zaproponowanie układu powierzchni, który zapewni oryginalną atmosferę pracy oraz funkcjonalność aranżowanej powierzchni. Dzięki odpowiednio przemyślanej aranżacji jesteśmy w stanie maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Zdajemy sobie sprawę, że wybór materiałów i produktów jest tylko jedną ze składowych, realizacja i jakość wykonania prac są nie mniej ważnymi elementami.

Polityka oszczędnego wykorzystania środowiska naturalnego

W obecnych czasach istotna jest zielona certyfikacja budynków (certyfikaty typu LEED czy BREAM). Podstawowym aspektem naszej działalności przy realizacji projektów jest wyszukiwanie rozwiązań minimalnie wpływających na zanieczyszczanie środowiska naturalnego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości dostarczanych produktów i usług.

DEIGE dba o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego. Wymogi z tym związane stosowane są przez nas we wszystkich działaniach firmy. Na bieżąco ulepszamy procesy związane z ochroną środowiska naturalnego również w sposób prewencyjny, co pozwala nam minimalizować zanieczyszczenia. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym spełnieniu nawet najbardziej surowych wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy ma dla nas ogromne znaczenie. Jednym z podstawowych celów DEIGE jest osiągnięcie i utrzymanie bezpiecznego oraz zdrowego środowiska pracy dla naszych pracowników i wykonawców. Kładziemy ogromny nacisk na bieżące organizowanie szkoleń BHP dla pracowników oraz współpracowników.

Polityka jakości

W naszej firmie każdy projekt, jeszcze przed przekazaniem Klientowi, jest poddany wewnętrznemu audytowi jakości. Ponieważ nasi Klienci są dla nas najważniejsi, po zakończeniu każdej realizacji koncentrujemy się na przeprowadzeniu wywiadu porealizacyjnego. Jest on w stanie wskazać nam, co jeszcze możemy poprawić w procesie kontroli jakości.

Bardzo ważnym dla nas aspektem jest opieka nad naszymi pracownikami. Dbamy o ich systematyczne podwyższanie kwalifikacji w formie szkoleń oraz o zapewnienie odpowiednich warunków pracy i warunków socjalnych.

Ludzie
Strzałka w dół

Kierownictwo spółki

Nasza firma składa się z ludzi z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim oraz technicznym nabytym w międzynarodowych firmach. Połączenie naszych umiejętności jest najwyższą możliwą gwarancją jakości usług świadczonych naszym Klientom.

Dominik Kasprowicz

Dominik Kasprowicz

Dominik jest Prezesem Zarządu oraz udziałowcem spółki DEIGE odpowiedzialnym za rozwój firmy. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył studia magistersko-inżynieryjne na wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla firm konsultingowych, projektowych oraz generalnych wykonawców w Polsce (King Sturge, ILF), Wielkiej Brytanii ( Laing O’Rourke, CJ O’Shea LTD) i Włoszech (GE.CO. S.R.L.). Praca dla King Sturge umożliwiła mu zdobycie umiejętności koniecznych do prowadzenia projektów FIT-OUT, co pozwoliło na otwarcie własnej firmy realizującej prace związane z aranżowaniem powierzchni biurowych.

Dominik Kasprowicz

Jarosław Korczak

Jarosław jest Członkiem Zarządu oraz udziałowcem spółki DEIGE. Do jego podstawowych obowiązków należy kierowanie oraz nadzorowanie realizowanych projektów, ustalanie kosztów, planowanie harmonogramów prac, kontakt z Inwestorem od technicznej strony projektu. Nadzoruje pracę kierowników projektów i ich zespołów projektowych. Jarosław ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na kierunku Budownictwo. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Swój kontakt z placem budowy rozpoczął jako członek zespołu realizującego pierwszy w Polsce tunel wykonany zmechanizowaną tarczą TBM. Ma kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji oraz prowadzeniu procesu przy realizacji kompleksowych aranżacji powierzchni biurowych.

Usługi
Strzałka w dół

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z bogatym doświadczeniem w realizacji powierzchni komercyjnych.

Oferujemy pełen zakres usług, od konsultacji służących określeniu potrzeb Klienta i przedstawieniu rozwiązań funkcjonalnych (spaceplanningu), poprzez realizację prac, aż do wyposażenia wnętrz. DEIGE oferuje szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań, wynikających ze znajomości ostatnich trendów na rynku FIT-OUTów komercyjnych oraz uczestnictwa w szeregu konferencji, seminariów i targów międzynarodowych.

DEIGE oferuje:

  • Spaceplanning/funkcjonalne rozwiązania powierzchni
  • Kalkulacje kosztów/Przygotowanie budżetu
  • Tworzenie koncepcji/przygotowanie wizualizacji
  • Opracowanie projektów branżowych wraz z uzgodnieniami
  • Realizacje i rearanżacje wnętrz
  • Projektowanie oraz dostawę mebli
  • Zarządzanie projektem

Standardem spółki DEIGE jest kompleksowa aranżacja powierzchni przy ścisłej współpracy z Klientem tak, aby efekt końcowy jak najbardziej odpowiadał jego oczekiwaniom, a także zapewniał maksymalny komfort użytkowania powierzchni. Naszą filozofią przy każdej realizacji jest osiągnięcie wyznaczonego celu przy zapewnianiu ponadstandardowych usług
z uwzględnieniem pełnej kontroli finansów.

Miarą naszego zadowolenia jest zadowolenie Klientów.

Kontakt
Strzałka w dół

DEIGE Sp. z o.o.

Rydygiera 8 bud. 20B
01-793 Warszawa

Tel.: +48 22 378 2674
E-mail: kontakt@deige.pl

KRS: 0000441070
NIP: 5213640217
REGON: 146398558

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

CAPEXUS DEIGE Sp. z o.o.

Rydygiera 8 bud. 20B
01-793 Warszawa

E-mail: info@capexusdeige.pl

KRS: 0000577072
NIP: PL5252630737
REGON: 362578320

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Loading map...

Loading